Doppler-duplex naczyń (żył i tętnic)

dr n. med. Marcin Warot-specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej, pracuje m.in. w MSW w Poznaniu w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii.                                            

USG naczyń krwionośnych

Jednym z zastosowań ultrasonografii jest USG naczyń krwionośnych z wykorzystaniem zjawiska Dopplera. USG doppler pozwala na ocenę prędkości oraz kierunku przepływu krwi w naczyniach. Jako metoda całkowicie nieinwazyjna jest obecnie najpopularniejszym typem badania naczyń pozwalającym na dokładną ocenę zmian w zdecydowanej większości przypadków.

USG tętnic szyjnych

Badanie USG – Doppler naczyń szyjnych odgrywa ważną rolę w diagnostyce stanu naczyń domózgowych i ustalaniu czynników ryzyka chorób naczyniowych mózgu (udarów). Ocenia się stan ściany tętnic szyjnych, m.in. grubość błony wewnętrznej naczynia oraz obecność i strukturę blaszek miażdżycowych. Przede wszystkim jednak bada się charakterystykę przepływu krwi przez tętnice szyjne. Na podstawie pomiaru prędkości przepływu krwi w poszczególnych odcinkach naczynia można ustalić stopień ewentualnego zwężenia tętnicy szyjnej. W ten sposób USG-Doppler pozwala diagnozować przyczyny dokonanego udaru mózgowego ale też – co jest być może bardziej cenne - wykryć tzw bezobjawowe zwężenia tętnic szyjnych. Osoby u których występuje takie bezobjawowe zwężenie, zalicza się do grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia udaru mózgu. W porę wykryte zwężenie , o ile powoduje istotny deficyt ukrwienia mózgu, może być leczone operacyjnie, dzięki czemu maleje ryzyko udaru mózgu w następnych latach. 

USG tętnic kończyn dolnych

Ultrasonografia Doppler Duplex polega na obrazowaniu tętnic z jednoczesnym badaniem przepływu. Analiza morfologiczna pozwala wykryć bardzo wczesne zmiany w naczyniach, nie powodujące jeszcze zmian w przepływie i tym bardziej objawów klinicznych. Ocena morfologiczna tętnic polega na wykrywaniu: pogrubienia wewnętrznej warstwy naczynia, obecności skrzeplin, blaszek miażdżycowych czy tętniaków. Jednoczesne zastosowanie technik dopplerowskich pozwala na określenie przepływu w wyżej opisanych patologiach. Jest badaniem koniecznym w każdym przypadku podejrzenia zarostowej miażdżycy tętnic. Niejednokrotnie przypadkowo wykrywane są tętniaki ale również inne patologie nie dotyczące naczyń lecz ich bezpośredniego sąsiedztwa. Ogromną zaletą ultrasonografii naczyń jest możliwość obserwacji progresji czy regresji zmian w sposób nieinwazyjny.
Badanie naczyń jest bezpieczne, nie wymagające wcześniejszego przygotowania.

USG żył kończyn dolnych

Zakrzepica żylna, żylaki kończyn dolnych czy niewydolność żylna stają się narastającym problemem zdrowotnym współczesnego społeczeństwa. Sprzyjają temu wydłużony czas pracy, siedzący czy stojący tryb pracy oraz ograniczenie aktywności fizycznej dnia codziennego. Badanie USG żył ma na celu morfologiczną ocenę naczyń, wykrywanie skrzeplin wewnątrznaczyniowych oraz ocenę wydolności żył głębokich. Obecność skrzeplin w świetle naczynia można wykazać już podczas podstawowego badania w prezentacji B, w tak zwanej ultrasonografii uciskowej żył. Jednakże do oceny wydolności układu niezbędne jest zastosowanie techniki dopplerowskiej. Badanie dopplerowskie naczyń żylnych ma przede wszystkim na celu ocenę wydolności żył głębokich, co jest decydujące przy kwalifikacji pacjenta do leczenia operacyjnego żylaków.
Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania, zaleca się dostarczenie dokumentacji dotychczas wykonanych badań i zabiegów na układzie naczyniowym.

Zobacz także:


Współpracujemy z: