Praca

Gabinety Lekarskie MEDICOR nawiążą współpracę z:
PIELĘGNIARKĄ
Wymagania:
-wykształcenie kierunkowe wraz z numerem PWZ
-znajomości obsługi komputera
-komunikatywności
-skrupulatności i cierpliwości w realizacji zadań
-chęci do zdobywania nowej wiedzy
Obowiązki:
-pielęgniarskie, m.in. asysta podczas zabiegów chirurgicznych
-rejestracyjne
Oferujemy:
-wsparcie doświadczonych pracowników oraz dobrą atmosferę pracy,
-możliwość zdobycia nowych doświadczeń i dalszego rozwoju.
Forma zatrudnienia:
-do uzgodnienia: umowa współpracy lub umowa zlecenie
Ilość dni:
-do uzgodnienia, poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00
Wynagrodzenie:
-do uzgodnienia
Osoby zainteresowane pracą, spełniające wskazane wymagania, zapraszamy do przesyłania swojej aplikacji (CV ze zdjęciem) na adres a.rudawska@medicor-koscian.pl lub osobiście wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji.

TERAPEUTĄ ZAJĘCIOWYM
Wymagania:
-posiadanie pozytywnej opinii kierownika ośrodka prowadzącego terapię zajęciową dla chorych psychicznie, po co najmniej rocznej praktyce w zakresie terapii zajęciowej w ośrodku prowadzącym terapię zajęciową dla chorych psychicznie;
lub
-wykształcenie kierunkowe- uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego
Zakres obowiązków:
-prowadzenie terapii zajęciowej dla pacjentów w Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym
Forma zatrudnienia:
-do uzgodnienia: umowa współpracy lub umowa zlecenie
Ilość dni:
-do uzgodnienia, Oddział czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-13.00
Wynagrodzenie:
-stawka godzinowa do uzgodnienia
Osoby zainteresowane pracą, spełniające wskazane wymagania, zapraszamy do przesyłania swojej aplikacji (CV ze zdjęciem) na adres mailowy a.rudawska@medicor-koscian.pl lub osobiście wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji.

TERAPEUTĄ ŚRODOWISKOWYM lub osobą posiadającą certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „ Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153, z późn. zm.), lub osobą w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży lub osobą z udokumentowanym doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą

Osoby zainteresowane współpracą prosimy CV kierować na adres: a.rudawska@medicor-koscian.pl

 
PSYCHOLOGIEM, PSYCHOTERAPEUTĄ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY/SPECJALISTĄ W DZIEDZINIE PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY
 Wymagania:

  • wykształcenie wyższe
  • osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu/osoba z certyfikatem psychoterapeuty
  • doświadczenie w pracy z dziećmi z zakresu terapii / psychoterapii indywidualnej lub
    specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub
  • osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach psychoterapii dzieci i młodzieży

Osoby zainteresowane współpracą prosimy CV kierować na adres: a.rudawska@medicor-koscian.pl


PSYCHOLOGIEM KLINICZNYM
Wymagania:

  • wykształcenie wyższe
  • specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej
  • osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach psychologii klinicznej

Osoby zainteresowane współpracą prosimy CV kierować na adres: a.rudawska@medicor-koscian.pl

 


Współpracujemy z: