Psychiatra i psycholog dla dzieci i młodzieży

Proponujemy interdyscyplinarne leczenie, polegające na współpracy pomiędzy członkami zespołu terapeutycznego.

W poradni przyjmują:

 • psychiatrzy,
 • psycholodzy,
 • psychoterapeuci.

Formy pomocy oferowane w naszej poradni to:

 • konsultacje psychiatryczne,
 • diagnostyka psychologiczna,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • interwencje kryzysowe,
 • psychoterapia indywidualna.

Oferta poradni skierowana jest do dzieci i młodzieży, u których występują zaburzenia takie jak:

 • depresje,
 • zaburzenia lękowe ( fobia specyficzna,szkolna, zaburzenia OCD, mutyzm wybiórczy i inne zaburzenia lękowe),
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia ),
 • zaburzenia zachowania,
 • moczenie nocne,
 • całościowe zaburzenia rozwojowe (zespół Aspergera, autyzm),
 • zaburzenia psychotyczne,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • ADHD,
 • zaburzenia nastroju (depresje, myśli samobójcze, CHAD),
 • zaburzenia snu,
 • zaburzenia adaptacyjne,
 • tiki,
 • zaburzenia odżywiania,
 • trudności w szkole,
 • całościowe zaburzenia rozwoju.

Proponujemy również pomoc dla dzieci i młodzieży, które:

 • doświadczają trudności w budowaniu relacji rówieśniczych,
 • mają trudności w zrozumieniu siebie, swoich zachowań, emocji,
 • często czują się samotne, smutne, przygnębione,
 • miewają nagłe i nieprzewidywalne zmiany nastroju,
 • łatwo się denerwują, wybuchają złością,
 • często czują się niepewnie, przeżywają lęk w trudnych sytuacjach,
 • aktualnie przeżywają trudną sytuację w szkole, w domu lub z rówieśnikami,
 • czują się nieszczęśliwe,
 • w trudnościach adaptacyjnych, związanych z różnymi sytuacjami kryzysowymi,
 • ofiar różnych form przemocy,
 • w problemach wychowawczych (konsultacje i wsparcie dla rodziców).

Świadczenia wykonywane są w ramach kontraktu z NFZ (przyjęcia do psychologa na podstawie skierowania do poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie) oraz komercyjnie.

Zespół terapeutyczny:

Lekarze:

lek. med. Anna Andrzejewska - specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

lek.med. Weronika Zwolińska -  lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży

lek. med. Tomasz Nęcki - lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży
Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Obecnie w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży w Klinice w Poznaniu. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem m.in. zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychotycznych oraz zaburzeń odżywiania, zaburzeń hiperkinetycznych oraz emocjonalnych wieku dziecięcego .Aktualizuję sowją wiedzę poprzez udział w konferencjach naukowych oraz szkoleniach.
Pacjenci kontynujący leczenie mogą kontaktować się z lekarzem za pośrednictwem maila: t.necki@medicor-koscian.pl

Informujemy, iż od 1.07.2022r. płatność za wizytę u lekarza psychiatry dziecięcego należy wykonać najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym terminem konsultacji. Brak wpłaty w terminie będzie skutkować usunięciem terminu wizyty.

Terapeuci:

mgr Marika Krysiak - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta

 

Ukończyła  czteroletnie Studium Psychoterapii i dwuletnią Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz dwuletni kurs Terapii Par, a także Podyplomowe Studium z zakresu Pomocy Psychologicznej w dziedzinie seksuologii. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty – European Certificate of Psychotherapy, wydany przez European Association for Psychotherapy (EAP).

Zajmuje się pracą terapeutyczną z osobami dorosłymi i młodzieżą, które znajdują się w sytuacji kryzysowej, doświadczają nagłych i trudnych zdarzeń, z którymi nie mogą sobie poradzić, a także doświadczają poczucia braku satysfakcji z życia, mają trudności w nawiązywaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu związków emocjonalnych, czują się osamotnione i niezrozumiane przez innych, są w konflikcie lub w sytuacji rozstania, odczuwają nastrój depresyjny, cierpią na nerwice, zaburzenia lękowe, mają problemy seksuologiczne.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym.

 

mgr Dorota Jadwiga Szmatuła - psycholog, psychoterapeuta

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
Kwalifikacje potwierdzone przez:

 • Certyfikat Psychoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt (PTPG)
 • Europejski Certyfikat Psychoterapeuty wydany przez European Association for Gestalt Therapy (EAGT)
 • Certyfikat Psychoterapeuty i Trenera dla dzieci, młodzieży i rodziców wydany przez Instytut Terapii Gestalt w Krakowie.
 • Certyfikat Psychoterapeuty dla dorosłych wydany przez Instytut Terapii Gestalt w Krakowie.
 

mgr Michał Ciesielski- psycholog, seksuolog dyplomowany, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

 
Absolwent 5-letnich studiów psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 2,5-rocznych studiów podyplomowych seksuologii klinicznej na tej samej uczelni. W trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, rekomendowanej przez PTTPB. Pracuje indywidualnie z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.  

mgr Ewelina Gruszczyńska- psychoterapeuta, socjoterapeuta

 

Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej (szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne) oraz Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji, postępując zgodnie z kodeksem etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, którego jest członkiem. Poprzez udział w szkoleniach i konferencjach stale poszerza rozumienie przyczyn problemów, z którymi spotyka się w swojej pracy, zyskując też wiedzę na temat skutecznych metod pomocy.  
Od 2012 roku pracuje psychoterapeutycznie zarówno indywidualnie jak i w formie grupowej, z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. Wspiera również rodziców, chcących pomóc dziecku w przeżywanych przez niego trudnościach.

Ma doświadczenie w pracy z problemami związanymi z depresją, stanami lękowymi, dolegliwościami psychosomatycznymi. W pracy terapeutycznej wspiera umiejętność nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji rodzinnych i rówieśniczych, radzenia sobie z obowiązkami, a także zdolność do przeżywania radości i poszukiwanie własnych dróg rozwoju.

 

mgr Anna Żak-Amborska - psycholog, pedagog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji.

 

Ukończyła Kurs podstawowy i dla zaawansowanych z zakresu psychoterapii systemowej, indywidualnej, małżeńskiej, rodzinnej i grupowej oraz pełen cykl szkoleń potrzebnych do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (szkoła rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). Aktualnie jest w procesie certyfikacji. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Jest członkiem nadzwyczajnym WTTS. Regularnie wzbogaca swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej.
Do obszarów jej szczególnych zainteresowań należą trudności wychowawcze, zaburzenia lękowe, psychosomatyczne i depresyjne. Pracuje z dziećmi i młodzieżą, dorosłymi i rodzinami.

 

 mgr Małgorzata Ławniczak - psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta

 

psycholog kliniczny z niemal 20-letnią praktyką, certyfikowany psychoterapeuta posiadający dwa certyfikaty nadane przez odrębne i niezależne towarzystwa – certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie (cert. nr 225) oraz certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie (cert. nr 66), absolwent Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia oraz studiów podyplomowych w Warszawie z zakresu wychowania seksualnego prowadzonych pod kierownictwem prof. Lwa Starowicza, a także Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Praktyka i doświadczenie zawodowe w pracy z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Umiejętności z zakresu diagnostyki i psychoterapii uzyskiwała pracując zarówno na szpitalnych oddziałach psychiatrycznych, chorób somatycznych, w poradni zdrowia psychicznego oraz praktyce prywatnej. Systematycznie uczestniczy w licznych szkoleniach, sympozjach i międzynarodowych konferencjach naukowych stale poszerzając swoją wiedzę i rozwijając warsztat pracy. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

 

mgr Anna Grobelna - psycholog, psychoterapeuta w trakcie uzyskania certyfikatu (dzieci i młodzież >12r.ż.)

 

Ukończyła czteroletnią szkołę psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizj

 

mgr Joanna Garczarek- psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

 

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie UAM w Poznaniu. Ukończyła Kurs Podstawowy oraz Zaawansowany Terapii Systemowej w Wojewódzkim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Obecnie kończy Kurs Atestowany przygotowujący do Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz rodzinami.W swojej pracy wykorzystuje elementy innych podejść w celu, jak najlepszego dostrojenia się do Klienta oraz jego problemu. 

 

Współpracujemy z: