Leczenie uzależnień


 Jeżeli:

 • zastanawiasz się czy pijesz za dużo alkoholu?
 • używasz narkotyków i nie możesz zaprzestać, pomimo wielu prób zaprzestania?
 • cierpisz psychicznie lub somatycznie z powodu uzależnień?
 • ponosisz konsekwencje a pomimo tego nadal używasz narkotyków, alkoholu, dopalaczy?
 • masz kłopoty z prawem przez alkohol czy narkotyki?
 • jesteś uzależniony od komputera, hazardu, seksu, zakupów
 • zastanawiasz się czy twoje używanie środków psychoaktywnych jest dla Ciebie bezpieczne?
 • …niepokoi Ciebie coś innego, to

zapraszamy Cię do naszej Poradni Leczenia Uzależnień MEDICOR. Tutaj spotkasz wykwalifikowaną i przyjaźnie nastawioną do Ciebie kadrę lekarzy i terapeutów specjalizujących się w psychoterapii.

Nasz zespół to wysoko wyspecjalizowana kadra psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów, specjalistów terapii uzależnień. Korzystamy z różnych nurtów psychoterapeutycznych, a metody dopasowujemy indywidualnie do każdego z pacjentów. Cel terapii ustala sam pacjent wspólnie z terapeutą prowadzącym. W razie konieczności nasi lekarze psychiatrzy dobiorą odpowiednie leki dla poprawy Twojej kondycji psychosamatycznej. W uzasadnionych przypadkach istnieje także możliwość otrzymania zwolnienia lekarskiego.

Do naszej Przychodni zapraszamy również rodziny gdzie istnieje, bądź istniał problem uzależnień. Często takie osoby ponoszą konsekwencje picia czy zażywania narkotyków przez swoich rodziców, rodzeństwo czy partnerów. Przyjęło się określać ten problem jako współuzależnienie, lub syndrom DDA/DDN ( Dorosłe Dzieci Alkoholików/Dorosłe Dzieci Narkomanów)

Jeżeli zauważyłaś/eś u siebie takie problemy współuzależnieniowe jak:

 • Zmiany w samopoczuciu fizycznym:
  • zaburzenia snu (sen nie przynosi odpoczynku),
  • zaburzenia łaknienia (przejadanie lub brak apetytu),
  • zmęczenie,
  • kłopoty ze zdrowiem - bóle głowy, migreny, bóle żołądka, w klatce piersiowej, wysypki, alergie, biegunki, bóle kręgosłupa,
  • załamanie fizyczne - odnowienie zaleczonych chorób: wrzody żołądka, serce,
  • zaburzenia mowy, słuchu,
  • zaburzenia oddechu.
 • Zaburzenia w samopoczuciu psychicznym:
  • dezorientacja uczuciowa - wiele uczuć lecz nie rozumiem, co jest nie w porządku,
  • nieadekwatne emocje np. wzruszenie bez powodu,
  • niekontrolowana huśtawka nastrojów,
  • gonitwa myśli,
  • tunelowe widzenie,
  • myślenie życzeniowe, ucieczka od realnego życia,
  • niezdolność do podejmowania decyzji,
  • żalenie się nad sobą,
  • poczucie, że jestem ofiarą,
  • ogólny niepokój i lęk,
  • utrata wiary w Boga,
  • poczucie osamotnienia i izolacji,
  • napady paniki,
  • rozpacz, myśli samobójcze.
 • Zmiany w trybie życia:
  • załamanie się struktury dnia,
  • brak dbałości o siebie,
  • brak racjonalnego planowania zajęć,
  • ucieczka w samotność,
  • zachowania kompulsywne,
  • rozrzutność - martwienie się o pieniądze,
  • utrata kontroli nad zachowaniami,
  • niemożność zmiany zachowań destrukcyjnych,
  • całkowite odstawienie spotkań wspierających,
 • Zmiany w stosunkach z ludźmi:
  • nieutrzymywanie kontaktów z ludźmi,
  • zajmowanie się innymi a nie sobą,
  • nieuzasadnione pretensje do innych, żale,
  • odrzucanie pomocy innych - sama sobie poradzę,
  • irytowanie się na członków rodziny,
  • spełnianie oczekiwań innych wbrew własnym interesom,
  • niezdolność do określania norm i ich egzekwowania (np. z dziećmi),
  • udawanie, że jestem kimś innym, trudność w mówieniu co myślę,
  • obwinianie innych,
  • branie odpowiedzialności za innych,
  • próby wymuszania zachowań innych ludzi,
  • umoralnianie - ja wiem najlepiej.
 • Myślenie i zachowania współuzależnieniowe:
  • koncentracja na alkoholiku: co robi, co mówi, co czuje,
  • myślenie - co by było dobre dla niego,
  • usilne a zarazem mało skuteczne wpływanie na zmianę zachowań osoby uzależnionej,
  • umoralnianie, pokazywanie objawów jego choroby,
  • rozpamiętywanie dawnych urazów, wypominanie,
  • obwinianie alkoholika - to przez ciebie,
  • pokazywanie - popatrz, jak ja przez ciebie cierpię,
  • pokazywanie - zobacz, jaki jesteś zły, a ja jaka dobra,
  • zachowania obronne - usprawiedliwianie się,
  • usprawiedliwianie swoich niepowodzeń życiowych jego piciem,
  • budowanie poczucia wartości na jego poniżaniu,
  • rozmyślanie jak by było, gdyby on przestał pić,
  • przeżywanie wstydu z powodu tego, że jest problem alkoholowy,
  • zachowania kompulsywne,
  • niezdolność do zmiany zachowań, pomimo świadomości tego, co się dzieje (np. mam nawrót i nic nie robię),
  • agresywne zachowania lub obrażanie się na niego („ciche dni"),
  • myślenie -jestem do niczego,
  • postawa - nie zależy mi,
  • rozwój przekonania - niczego nie potrzebuję,
  • obraz siebie jako pokonanej lub zwyciężczyni.

Objawy Syndromu DDA/DDN:

 • krzywda emocjonalna wynikająca z odrzucenia przez rodziców (rodzice byli zajęci piciem alkoholu, braniem narkotyków albo skupieni na piciu, zażywaniu partnera/ partnerki),
 • obarczenie przez rodziców konsekwencjami ich choroby uzależnienia i/lub współuzależnienia,
 • zakotwiczenie emocjonalne w relacji z rodzicami w roli dziecka,
 • zależność, trudność w separacji,
 • problemy w kontakcie ze swoimi uczuciami i potrzebami,
 • niejasność uczuć i potrzeb, nieadekwatny obraz siebie, niska samoocena i poczucie własnej wartości,
 • brak świadomości i umiejętności obrony własnych i respektowania cudzych granic,
 • chaos pojęciowy zrównujący w sferze przekonań strach z szacunkiem, powodujący trudności w budowaniu relacji z autorytetami,
 • wypieranie poczucia krzywdy doznanego w dzieciństwie,
 • trudność w budowaniu relacji z innymi (w tym z osobami płci przeciwnej),
 • brak jasnych wzorców dotyczących ról związanych z płcią,
 • lęk przed bliskością,
 • wrogość w relacjach,
 • nadodpowiedzialność i nadkontrola,
 • nieufność i wzmożona kontrola,
 • potrzeba akceptacji za wszelką cenę,
 • lęk przed odrzuceniem skojarzony z doświadczeniami z relacji z rodzicami,
 • podwyższony poziom lęku,
 • zwątpienie w siebie, niskie poczucie własnej wartości,
 • poczucie winy, wstydu i strachu,
 • zamknięcie w sobie, skrytość,
 • pesymizm,
 • samotność, izolacja,
 • brak równowagi, drażliwość, histeryczność, huśtawki emocjonalne, zalegające uczucia złości, lęku, wstydu, smutku poczucia winy i krzywdy, chroniczne napięcie,
 • potrzeba mocnych wrażeń, zachowania ryzykowne (sięganie po substancje zmieniające świadomość, agresja, autoagresja itp.
 • czarno-białe spostrzeganie świata,
 • perfekcjonizm, skłonność do kompulsywnych zachowań, somatyzacje, impulsywne zachowania, zachowania seksualne,
 • trudności z określaniem celów życiowych utrata sensu życia, utrata energii,
 • depresje, zaburzenia jedzenia, snu, mowy.

Czy masz problem z marihuaną lub haszyszem?- Program CANDIS

Program CANDIS jest indywidualnym programem terapeutycznym, opracowanym z myślą o osobach, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi albo chociaż przemyśleć tę kwestię.

Konopie są najpopularniejszym i najczęściej używany narkotykiem. Niestety obok przyjemnych doznań, jakich dostarczają, pojawia się niebezpieczeństwo uzależnienia.

O problemowym używaniu marihuany lub haszyszu można mówić w szczególności gdy:

 • z powodu ich używania zaniedbujesz ważne obowiązki w pracy, szkole lub w domu;
 • używasz marihuany/haszyszu często w dużych ilościach lub dłużej niż zamierzałeś;
 • bezskutecznie próbujesz ograniczyć lub kontrolować ich używanie;
 • stwierdzasz, że ta sama ilość konopi nie ma już takiego działania jak wcześniej, albo musisz używać więcej dla uzyskania poprzednich efektów;
 • odczuwasz napięcie, podenerwowanie, być może dopada Cię lęk lub depresja, gdy nie palisz przez dłuższy czas;
 • z powodu marihuany lub haszyszu zaniedbałeś przyjaźnie, a także swoje pasje i realizowane w wolnym czasie zainteresowania.
  Dalsze problemy towarzyszące to na przykład trudności w szkole lub w pracy, konflikty z prawem, z rodzicami, partnerką/partnerem i przyjaciółmi, kłopoty finansowe lub problemy zdrowotne.

Terapia składa się z kilku etapów:

 • wielu użytkowników konopi chciałoby zmienić swój sposób używania, jednak wewnętrzny konflikt "za i przeciw" stanowi w tym wielką przeszkodę. Dlatego, głównie na początku terapii, pracuje się nad usunięciem takich wątpliwości i wzmocnieniem motywacji do zmiany.
 • terapia koncentruje się na wyrobieniu zdolności i sprawności, które pomogą w zredukowaniu lub całkowitym zaprzestaniu użytkowania. jej zakres obejmuje np. strategie radzenia sobie w sytuacjach ryzyka, stwarzających niebezpieczeństwo nawrotów, a także techniki, które pomagają wytrwać w decyzji po zaprzestaniu palenia.

Podczas terapii uwzględnia się także inne problemy związane z codziennym życiem, pracą i środowiskiem społecznym, które mogą stanowić przeszkodę w ograniczeniu używania konopi lub rezygnacji z ich używania. Trening rozwiązywania problemów jest dla uczestników terapii wsparciem w ich pokonywaniu.

Zajęcia w ramach terapii prowadzone są przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień, które odbyła również dodatkowo profesjonalne szkolenie uprawniające do prowadzenia programu CANDIS- mgr Ewa Mikołajczak.

Co możesz uzyskać w naszej Poradni:

 • Diagnozę nozologiczną (psychiatryczną), psychologiczną, uzależnienia.
 • Poradnictwo psychologiczne, psychiatryczne.
 • Psychoterapię uzależnienia:
  • sesje psychoterapii indywidualnej,
  • sesje psychoterapii grupowej.
 • Psychoterapię współuzależnienia.
 • Psychoterapię osób z tzw. syndromem DDA/DDN.
 • Psychoterapię rodzinną, par, małżeństw (dla rodzin z problemem uzależnienia).

Prowadzimy leczenie uzależnienia od alkoholu oraz uzależnień mieszanych. Leczenie jest bezpłatne, finansowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Osoby uzależnione mogą zgłosić się bez skierowania! Od członków rodzin wymagane jest skierowanie (poza konsultacjami psychiatrycznymi, które również nie wymagają skierowania).

Zapewniamy indywidualne podejście do pacjenta, dyskrecję i anonimowość.


Zespół terapeutyczny:

Lekarze:

Lek.med. Magdalena Hauser-Michalska- specjalista psychiatra

lek. med. Mirosław Ptak- specjalista psychiatra

 

Terapeuci:

mgr Kinga Andrzejczak-Marcinek - psycholog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Kościanie na wydziale terapii zajęciowej (2008). W 2013 roku, po pięcioletnich studiach na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym we Wrocławiu uzyskała tytuł magistra psychologii. Już w trakcie studiów podjęła specjalizację w kierunku terapii uzależnień i w 2014 roku, zdając egzamin w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii uzyskała certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Certyfikowany terapeuta środowiskowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (2013). Ukończenie dwuletnich studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016). Regularnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach oraz superwizjach.

mgr Ewa Mikołajczak – psycholog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, trener

Ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu interpersonalnego oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Swoją pracę zawodową w dużej mierze związała z pomocą osobom borykającym się z problemem uzależnienia. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień w Polsko-Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień w Broku oraz dalsze etapy szkoleniowe w zakresie uzyskiwania certyfikatu PARPA - Specjalista Psychoterapii Uzależnień.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej zarówno indywidualnej jak i grupowej.

Prowadzi psychoterapię osób:

 • uzależnionych (uzależnienia chemiczne, zaburzenia nawyków i popędów),
 • współuzależnionych (pozostających w bliskich związkach z osobami uzależnionymi)
 • pochodzących z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia. 

Bliski jest mi nurt psychologii pozytywnej koncentrującej się na zasobach człowieka jego możliwościach rozwoju w kierunku podnoszenia jakości życia i osiągania spełnienia. Współpracuję z organizacjami działającymi na rzecz osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających w trudnych życiowo sytuacjach prowadząc indywidualne sesje doradcze, treningi rozwoju osobistego oraz programy aktywizacji zawodowej. Jako psycholog pracowałam też z osobami dotkniętymi niepełnosprawnościom, dziećmi i młodzieżą.

Moją mocną stroną w pracy jest indywidualne podejście do klienta, życzliwość oraz otwartość. W pracy staram się kierować dewizą Nory Roberts: ,,Problemy są po to, żeby je rozwiązywać. Trzeba zmierzyć, przyciąć, dopasować elementy, aż wszystko zadziała zgodnie z twoim życzeniem".

mgr Mariusz Szokaluk - certyfikowany psychoterapeuta

Studia magisterskie z zakresu pomocy rodzinie ukończył w Instytucie Nauk o Rodzinie, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Następnie realizował studia podyplomowe z zakresu psychoterapii uzależnień w Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego w KUL, otrzymując państwowy certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Dodatkowo ukończył szkołę psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, otrzymując certyfikat psychoterapeuty.

Prowadzi konsultacje, poradnictwo oraz psychoterapię indywidualną, grupową, rodzin, par, małżeństw, które znalazły się w kryzysie, przeżywają zdradę, rozstanie, żałobę, czy lęki. Nie radzącą sobie ze stresem, emocjami, czy akceptacją siebie, doświadczają przemocy, uzależnienia swojego lub kogoś z rodziny. 
Figuruje w ewidencji specjalistów uprawnionych do opiniowania osób uzależnionych - oskarżonych w związku z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.
Swoją prace poddaje stałej superwizji. Kieruje się Kodeksem Etycznym Terapeuty Uzależnień, oraz Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

mgr Aleksandra Sobczyk - psychoterapeuta w trakcie uzyskania certyfikatu specjalisty leczenia uzależnień, pedagog

Ukończyła studia w kierunku pedagogika ze specjalizacją resocjalizacja oraz profilaktyka i interwencja kryzysowa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Aktualnie jest w trakcie ubiegania się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Pracuje z osobami uzależnionymi bądź ich bliskimi od 2017 roku.
Ulubioną formą pracy jest praca z parami. 

mgr Kamil Włodarkiewicz - Certyfikowany Psychoterapeuta i  Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i psychoterapeuta. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie, Poradni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień oraz prowadząc konsultacje indywidualne i grupowe w ramach instytucji pomocowych i organizacji pozarządowych.
Ukończył akredytowaną Szkołę Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze, a następnie odbył staż kliniczny w WOTUW Stalowa Wola. Egzamin potwierdzający umiejętności w zakresie psychoterapii uzależnień i współuzależnień, złożył przed komisją Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (nr certyfikatu 1969).
W zakresie psychoterapii uzależnień i współuzależnienia ukończył liczne szkolenia i kursy w różnych nurtach terapeutycznych. Odbył długoterminowe szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej z zastosowaniem w terapii i profilaktyce uzależnień. Ponadto ukończył specjalistyczne szkolenie dotyczące terapii uzależnień behawioralnych oraz szkolenie z zakresu POP – „Programu Ograniczenia Picia”. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień.
Jest absolwentem Studium Terapii Dzieci i Młodzieży zorganizowanego przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii w Wrocławiu. Posiada kwalifikacje do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych oraz do prowadzenia autorskich warsztatów „Świadomy Rodzic” dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera, ADHD, zaburzeniami zachowania.
W obszarze pracy z dziećmi i młodzieżą nieustannie rozwija swój warsztat pracy terapeutycznej, uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz warsztatach.
Aktualnie uczestniczy w całościowym 4,5-letnim kursie psychoterapii organizowanym przez Stowarzyszenie na rzecz Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie, gdzie główną orientacją terapeutyczną jest podejście psychodynamiczne oraz systemowe. Kurs akredytowany jest przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, którego jestem członkiem.
Mam także doświadczenie w terapii własnej – indywidualnej, treningu interpersonalnym i intrapsychicznym oraz terapii grupowej w formie psychodramy Moreno. Swoją pracę poddaje superwizji indywidualnej i grupowej.

Współpracujemy z: