Medycyna pracy

lek. Andrzej Góźdź - specjalista medycyny pracy, lek. medycyny sądowej

Zakres usług świadczony przez Gabinet Medycyny Pracy:

  • badania wstępne, okresowe i kontrolne,
  • z nadzoru sanitarnego,
  • osób wyjeżdżających do krajów tropikalnych,
  • osób pracujących w promieniowaniu jonizującym,
  • kierowców.

Świadczenia wykonywane są komercyjnie-płatność tylko gotówką.

DRUKI DO POBRANIA:

Uzupełnić żółte pola

1. kierowca zawodowy, wózek widłowy, operator koparko-ładowarki -wymagane badania: psychotesty, badania krwi (morfologia, OB, glukoza, CRP)

karta badania profilaktycznego

oświadczenie dotyczące stanu zdrowia

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

2. uczeń, student, praktyki zawodowe

karta badania profilaktycznego

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

praktyki zawodowe wymagające zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych- dodatkowo druk do wypełnienia:

druk do celów sanitarno-epidemiologicznych

3. badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych

druk do celów sanitarno-epidemiologicznych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

4. prawo jazdy

karta badania lekarskiego

oświadczenie dotyczące stanu zdrowia

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

5. pozostałe stanowiska pracy

karta badania profilaktycznego

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

stanowisko pracy wymagające zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych- dodatkowo druk do wypełnienia:

druk do celów sanitarno-epidemiologicznych

stanowisko pracy wymagające kontaktu z drewnem (np. pracownik tartaku)- wymagane badania:  OB, mofrologia, CRP, próby wątrobowe, bilirubina, ALAT, ASPAT,tymol.

WAŻNE:

  • przy przyjęciu jest wymagane skierowanie z zakładu pracy/szkoły
  • do wystawienia faktury niezbędne są dane zakładu pracy (pełna nazwa, dokładny adres oraz NIP)
  • nieobecność zawodowa powyżej 1 miesiąca - wymagane zaświadczenie o zakończeniu leczenia od lekarza prowadzącego
  • zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych wymaga wpisu w książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych
  • konsultacje specjalistyczne zawarte na skierowaniu z zakładu pracy-wymagane osobne zaświadczenie od lekarza specjalisty danej dziedziny

 

 

 


Współpracujemy z: